DC TO DC

DC TO DC 20 A DOWN

DC TO DC 20 A DOWN

۱۸۶,۸۴۰ تومان
LM2596 Step-Down HVS

LM2596 Step-Down HVS

۳۰,۷۸۰ تومان
JC34063series

JC34063series

۰ تومان
MKW40-24D15

MKW40-24D15

۱,۸۴۹,۵۰۰ تومان
MIWI03-48S05

MIWI03-48S05

۳۱۵,۹۰۰ تومان
MKW2022

MKW2022

۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DCP010512BP

DCP010512BP

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
B0503S-1W

B0503S-1W

۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MIWI03-48S24

MIWI03-48S24

۳۱۵,۹۰۰ تومان
MKW40-48S24

MKW40-48S24

۵,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی