کاراکتری

LCD 2-20

LCD 2-20

۰ تومان
LCD کاراکتری 4*40

LCD کاراکتری 4*40

۰ تومان
LCD 20*4 کارکتری

LCD 20*4 کارکتری

۱۰۱,۷۹۰ تومان
LCD کاراکتری 20*4

LCD کاراکتری 20*4

۰ تومان
LCD کاراکتری 2*8

LCD کاراکتری 2*8

۰ تومان
LCD کاراکتری 1*16

LCD کاراکتری 1*16

۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۴۰,۵۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی