چیپ متفرقه

BA6302AF

BA6302AF

۲۷,۰۰۰ تومان
BFG591-SMD

BFG591-SMD

۲۵,۹۲۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۴۵,۹۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۳۷,۸۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۱۹۰,۳۵۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱۱۳,۴۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی