کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۲,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۱۰,۳۲۵,۰۰۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی