کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی