چیپ های AD.STK.TOCH

ADS820-U

ADS820-U

۲,۴۵۵,۵۱۵,۰۰۰ تومان
MAX232N – DIP

MAX232N – DIP

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MAX232DR – SMD-Org

MAX232DR – SMD-Org

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ULN2803AG – SMD

ULN2803AG – SMD

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ULN2003-SMD

ULN2003-SMD

۷۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ICL7107CPL – DIP اصلی

ICL7107CPL – DIP اصلی

۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ISD1740-COB

ISD1740-COB

۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SSD2521

SSD2521

۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TS01S

TS01S

۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
VS1003B-L – SMD

VS1003B-L – SMD

۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DS1307-DIP-ORG

DS1307-DIP-ORG

۲۱۶,۹۹۹,۰۰۰ تومان
ADM485-DIP-ORG

ADM485-DIP-ORG

۲۹,۷۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی