مخابراتی

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۱۲۱,۵۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۶,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-169+ FILTER

SXBP-169+ FILTER

۶۷۵,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۱,۷۶۸,۵۰۰ تومان
Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

۱,۴۹۹,۸۵۰ تومان
MRF174

MRF174

۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی