مخابراتی

سلف EMI یک به یک 10 اهمی

سلف EMI یک به یک 10 اهمی

۱۰,۳۲۵ تومان
Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

۱,۲۳۹,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۱۳۲,۷۵۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۷,۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-169+ FILTER

SXBP-169+ FILTER

۷۳۷,۵۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۱,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۱,۹۳۲,۲۵۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی