گاز

MG811

MG811

۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۱,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۷۹۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۳,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی