مغناطیس و الکترومغناطیس / رید رله

Magnetic Field Sensor FMS 100

Magnetic Field Sensor FMS 100

۱,۱۹۸,۸۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0524ANT-46

Quantity Sensors-TS0524ANT-46

۲۷۰,۰۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0515ANT-46

Quantity Sensors-TS0515ANT-46

۲۹۷,۰۰۰ تومان
Magnetic Reed Sensor Magnet

Magnetic Reed Sensor Magnet

۶۷,۵۰۰ تومان
Omron-D2X-لیمیت سویچ

Omron-D2X-لیمیت سویچ

۶۲,۱۰۰ تومان
سنسور مگنت شیاری AL-30R

سنسور مگنت شیاری AL-30R

۲۷۸,۱۰۰ تومان
رید رله 2 سانتی NO

رید رله 2 سانتی NO

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 5 سانتی NO

رید رله 5 سانتی NO

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 1 سانتی NO

رید رله 1 سانتی NO

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی