موقعیت یاب . شتاب . زاویه . چرخش

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

۲,۰۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL202

ADXL202

۳۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AS5045

AS5045

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL345

ADXL345

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
L3G4200D

L3G4200D

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL330K

ADXL330K

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی