لیزر

Sharp Distance Sensor (10-80cm) 2Y0A21

Sharp Distance Sensor (10-80cm) 2Y0A21

۷۰,۲۸۱ تومان
Quantity Sensors-TS0524ANT-46

Quantity Sensors-TS0524ANT-46

۱۷۱,۰۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0515ANT-46

Quantity Sensors-TS0515ANT-46

۱۸۸,۱۰۰ تومان
SHARP-2Y2A280-51

SHARP-2Y2A280-51

۵۱,۳۰۰ تومان
Xerox Sensor130k83320

Xerox Sensor130k83320

۳۴,۲۰۰ تومان
OMRON-EE-SX1012

OMRON-EE-SX1012

۱۷۱,۰۰۰ تومان
OMRON-EE-SX412

OMRON-EE-SX412

۱۰۲,۶۰۰ تومان
Photo Interrupter GP10-18

Photo Interrupter GP10-18

۵۳,۰۱۰ تومان
Photo Interrupter GP10-20

Photo Interrupter GP10-20

۵۱,۳۰۰ تومان
GP2A231LRSAF

GP2A231LRSAF

۵۹,۸۵۰ تومان
HS0038

HS0038

۵,۹۸۵ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی