دماسنج

دما سنج Digital Jack Pro

دما سنج Digital Jack Pro

۹۷۲,۰۰۰ تومان
ماژول MAX6675

ماژول MAX6675

۱۰۹,۰۸۰ تومان
SSR – 25A

SSR – 25A

۲۳۷,۶۰۰ تومان
SSR – 40A

SSR – 40A

۴۱۳,۱۰۰ تومان
SSR 70A-LS4870DZ

SSR 70A-LS4870DZ

۵۲۶,۵۰۰ تومان
SSR – 50A

SSR – 50A

۴۱۳,۱۰۰ تومان
SSR GOLD  50 آمپر – SAP6050A

SSR GOLD 50 آمپر – SAP6050A

۴۱۰,۴۰۰ تومان
SSR FUJIE  80 آمپر – SAP4080D

SSR FUJIE 80 آمپر – SAP4080D

۶۴۲,۶۰۰ تومان
SSR OPTP  45 آمپر – 380D45

SSR OPTP 45 آمپر – 380D45

۳۹۹,۶۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی