تجهیزات

دما سنج Digital Jack Pro

دما سنج Digital Jack Pro

۹۷۲,۰۰۰ تومان
ATEX2032X

ATEX2032X

۱۴۰,۴۰۰ تومان
PS117ED1

PS117ED1

۶۲,۱۰۰ تومان
SHARP-2Y2180F

SHARP-2Y2180F

۶۷,۵۰۰ تومان
EY3A-3051

EY3A-3051

۲۴۳,۰۰۰ تومان
سنسور مادون قرمز EY3A-1051

سنسور مادون قرمز EY3A-1051

۱۵۶,۶۰۰ تومان
SSR – 25A

SSR – 25A

۲۳۷,۶۰۰ تومان
SSR – 40A

SSR – 40A

۴۱۳,۱۰۰ تومان
SSR 70A-LS4870DZ

SSR 70A-LS4870DZ

۵۲۶,۵۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی