ویژه

ADS820-U

ADS820-U

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DS1307-DIP-ORG

DS1307-DIP-ORG

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

۴۵۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADM485-DIP-ORG

ADM485-DIP-ORG

۲۰۹,۲۵۰,۰۰۰ تومان
AD705JN-DIP

AD705JN-DIP

۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AD648-DIP

AD648-DIP

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LM339 dip

LM339 dip

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
74HCT86/PHI

74HCT86/PHI

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AD606JN

AD606JN

۴,۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی