ویژه

ADS820-U

ADS820-U

۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
DS1307-DIP-ORG

DS1307-DIP-ORG

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۹۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۴۹,۳۵۰ تومان
RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

۴۷۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱,۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ADM485-DIP-ORG

ADM485-DIP-ORG

۲۱۸,۵۵۰,۰۰۰ تومان
AD705JN-DIP

AD705JN-DIP

۶۹۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
AD648-DIP

AD648-DIP

۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
LM339 dip

LM339 dip

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
74HCT86/PHI

74HCT86/PHI

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
AD606JN

AD606JN

۴,۴۴۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی