ویژه

ADS820-U

ADS820-U

۴۸,۰۰۰ تومان
DS1307-DIP-ORG

DS1307-DIP-ORG

۱۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۷,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۳۱,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱۱۸,۰۰۰ تومان
ADM485-DIP-ORG

ADM485-DIP-ORG

۱۵,۵۰۰ تومان
AD705JN-DIP

AD705JN-DIP

۴۹,۰۰۰ تومان
AD648-DIP

AD648-DIP

۳۲,۰۰۰ تومان
LM339 dip

LM339 dip

۲,۰۰۰ تومان
74HCT86/PHI

74HCT86/PHI

۱,۰۰۰ تومان
AD606JN

AD606JN

۳۱۵,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی