MEANWELL

RQ-125B

RQ-125B

۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RQ-125C

RQ-125C

۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HRP-600-48

HRP-600-48

۱۸,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Q60C

Q60C

۳,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HRP-150-36

HRP-150-36

۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NES100-48

NES100-48

۰ تومان
S-100-3

S-100-3

۰ تومان
S-150-48

S-150-48

۱,۰۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی