صنعتی و تابلویی

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

۷۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

۶۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

۴۵۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

۹۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

۳۳۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی