صنعتی و تابلویی

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

۱۷۰,۵۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

۱۷۰,۵۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

۳۰۵,۵۰۵ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-20A

تغذیه سوئیچینگ 24v-20A

۳۰۵,۵۰۵ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

۲۶۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

۱۰۶,۹۵۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

۱۰۸,۰۳۵ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی