صنعتی و تابلویی

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

۵۶,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

۲۵,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

۵۳,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

۴۷,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

۳۳,۸۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

۲۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

۶۷,۸۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

۱۶,۸۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

۳۷,۶۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

۳۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

۲۴,۷۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی

مهندسین عزیز توجه کنید بعضی اقلام 15 الی 43 درصد افزایش داشتن.بعد از خرید تماس بگیرید و سپد خرید خود را بروز کنید رد کردن