صنعتی و تابلویی

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

۷۸۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

۷۴۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

۶۶۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

۴۷۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

تغذیه سوئیچینگ 5v-10A

۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

تغذیه سوئیچینگ 24v-15A

۹۵۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

۲۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

تغذیه سوئیچینگ 24v-5A

۵۳۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

۳۴۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی