صنعتی و تابلویی

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

تغذیه سوئیچینگ 12v-30A

۱۵۵,۱۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

تغذیه سوئیچینگ 24v-2A

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

تغذیه سوئیچینگ 24v-10A

۱۵۵,۱۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

تغذیه سوئیچینگ 12v-20A

۲۷۷,۹۱۱ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

تغذیه سوئیچینگ 12v-15A

۴۷۶,۵۸۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 24v-20A

تغذیه سوئیچینگ 24v-20A

۲۷۷,۹۱۱ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

تغذیه سوئیچینگ 12v-2A

۲۳۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

تغذیه سوئیچینگ 12v-10A

۹۷,۲۹۰ تومان
تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

تغذیه سوئیچینگ 12v-5A

۹۸,۲۷۷ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی