DC TO DC

LM2596 Step-Down Adjustable DC-DC

LM2596 Step-Down Adjustable DC-DC

۱۰,۹۳۵ تومان
JC34063series

JC34063series

۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MKW40-24D15

MKW40-24D15

۳,۳۰۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MIWI03-48S05

MIWI03-48S05

۱۵۷,۹۵۰ تومان
MKW2022

MKW2022

۲,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
DCP010512BP

DCP010512BP

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
B0503S-1W

B0503S-1W

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MIWI03-48S24

MIWI03-48S24

۱۵۷,۹۵۰ تومان
MKW40-48S24

MKW40-48S24

۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی