کاراکتری

LCD 2-20

LCD 2-20

۲۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 4*40

LCD کاراکتری 4*40

۳۲,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 20*4

LCD کاراکتری 20*4

۱۵,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 20*4

LCD کاراکتری 20*4

۱۵,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*8

LCD کاراکتری 2*8

۸,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 1*16

LCD کاراکتری 1*16

۶,۴۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۸,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۸,۰۰۰ تومان ۷,۵۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی