کاراکتری

LCD 2-20

LCD 2-20

۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 4*40

LCD کاراکتری 4*40

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 20*4

LCD کاراکتری 20*4

۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 20*4

LCD کاراکتری 20*4

۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*8

LCD کاراکتری 2*8

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 1*16

LCD کاراکتری 1*16

۸۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LCD کاراکتری 2*16

LCD کاراکتری 2*16

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی