چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۳,۵۳۶ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۱۹,۷۴۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۹۹,۴۰۵,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۵۹,۲۲۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۲۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216B-DIP

ICM7216B-DIP

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی