چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۴,۸۸۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۵۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۲۱,۷۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۱۰۹,۲۷۵,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۶۵,۱۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۲۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216B-DIP

ICM7216B-DIP

۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی