چیپ متفرقه

BA6302AF

BA6302AF

۲۹,۵۰۰ تومان
BFG591-SMD

BFG591-SMD

۲۸,۳۲۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۷۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۵۰,۱۵۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۴۱,۳۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۲۰۷,۹۷۵,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱۲۳,۹۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۴۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی