چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۲۲,۰۸۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۳۲,۲۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۱۶۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۹۶,۶۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216B-DIP

ICM7216B-DIP

۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی