چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۹,۲۰۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۲۸,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۸۴,۰۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216B-DIP

ICM7216B-DIP

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی