چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۳,۰۰۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۱۹,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۳۵,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۲۵,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۲۵,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۷,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۳۱,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱۱۸,۰۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۱,۵۰۰ تومان
BFG591

BFG591

۲,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۱,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی