چیپ متفرقه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
NRF24L01

NRF24L01

۹۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LAN8720

LAN8720

۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

RTL8019AS LQFP-100 Realtek Semiconductor

۴۵۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
XCF04SV020C

XCF04SV020C

۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
74HC4066D – SMD

74HC4066D – SMD

۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
BFG591

BFG591

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
74HC406-SMD

74HC406-SMD

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی