کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۱,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۴,۷۲۵,۰۰۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی