کریستال

کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۲,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۳۵۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۲,۰۰۰ تومان
کریستال 24 MHZ

کریستال 24 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 22.1184 MHZ

کریستال 22.1184 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 20MHZ

کریستال 20MHZ

۳۵۰ تومان
کریستال 18.432 MHZ

کریستال 18.432 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 16.384 MHZ

کریستال 16.384 MHZ

۷۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی

مهندسین عزیز توجه کنید بعضی اقلام 15 الی 43 درصد افزایش داشتن.بعد از خرید تماس بگیرید و سپد خرید خود را بروز کنید رد کردن