کریستال

کریستال 4MHZ

کریستال 4MHZ

۳۵۰ تومان
کریستال 4.9152MHZ

کریستال 4.9152MHZ

۳۰۰ تومان
کریستال 4.194304MHZ

کریستال 4.194304MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 4.032MHZ

کریستال 4.032MHZ

۳,۰۰۰ تومان
کریستال 1.8432MHZ

کریستال 1.8432MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 3.686MHZ

کریستال 3.686MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 3.579545MHZ

کریستال 3.579545MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 3.13456MHZ

کریستال 3.13456MHZ

۲,۰۰۰ تومان
کریستال 2MHZ

کریستال 2MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 11.0592MHZ

کریستال 11.0592MHZ

۳۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی

مهندسین عزیز توجه کنید کلیه اقلام 15 الی 23 درصد افزایش داشتن.بعد از خرید تماس بگیرید و سپد خرید خود را بروز کنید رد کردن