کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۹۸,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۲,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۵۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۱,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۳۵۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۲,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی