کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۱,۳۸۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

۵۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۴,۹۳۵,۰۰۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۲۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی