کریستال

ROS-3550

ROS-3550

۲,۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

کریستال اسیلاتور 27 MHZ DIP

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32.768 MHZ

کریستال 32.768 MHZ

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 60 MHZ

کریستال 60 MHZ

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 50 MHZ

کریستال 50 MHZ

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 48 MHZ

کریستال 48 MHZ

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 40 MHZ

کریستال 40 MHZ

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 32 MHZ

کریستال 32 MHZ

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 30 MHZ

کریستال 30 MHZ

۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 27 MHZ

کریستال 27 MHZ

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 25 MHZ

کریستال 25 MHZ

۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
کریستال 24.5 MHZ

کریستال 24.5 MHZ

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی