چیپ های ATMEGA-FPGA-ARM-PIC

XC95144XL-10

XC95144XL-10

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
XC95144TQ100

XC95144TQ100

۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PIC18F452-I/P – DIP

PIC18F452-I/P – DIP

۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
میکروکنترلر ATMEGA128A پکیج SMD

میکروکنترلر ATMEGA128A پکیج SMD

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LPC1768FBD100

LPC1768FBD100

۲۹۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ATMEGA16A-AU SMD

ATMEGA16A-AU SMD

۱۵,۹۳۰ تومان
میکروکنترلر ATMEGA64A

میکروکنترلر ATMEGA64A

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU پکیج DIP

میکروکنترلر ATMEGA48PA-PU پکیج DIP

۷۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD

میکروکنترلر ATMEGA8A-AU پکیج SMD

۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی