چیپ های AD.STK.TOCH

AD705JN-DIP

AD705JN-DIP

۴۹,۰۰۰ تومان
AD648-DIP

AD648-DIP

۳۲,۰۰۰ تومان
ADS820U

ADS820U

۱۸,۰۰۰ تومان
AD606JN

AD606JN

۳۱۵,۰۰۰ تومان
AD835AN

AD835AN

۷۶,۰۰۰ تومان
AD5204

AD5204

۸۵,۰۰۰ تومان
AD744JN

AD744JN

۱۱۰,۰۰۰ تومان
AD847JN

AD847JN

۳۶,۰۰۰ تومان
AD797AN

AD797AN

۹۸,۰۰۰ تومان
AD736JN

AD736JN

۱۹۸,۰۰۰ تومان
AD712JN

AD712JN

۶۵,۰۰۰ تومان
AD603AQ

AD603AQ

۲۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی