X

مخابراتی

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

۹۶۶,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۵,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۶,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۱,۵۰۶,۵۰۰ تومان
Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

۱,۲۷۷,۶۵۰ تومان
MRF174

MRF174

۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی