مخابراتی

SL521C

SL521C

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۳,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۸۸۴,۲۵۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۷۴۹,۹۲۵ تومان
MRF174

MRF174

۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADCH-80

ADCH-80

۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
74HC86D

74HC86D

۴,۷۲۵,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی