مخابراتی

Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

۵۹۲,۲۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۳,۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۹۲۳,۵۵۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۷۸۳,۲۵۵ تومان
MRF174

MRF174

۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی