مخابراتی

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K3-LFCN+KIT FILTER

۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۶,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-169+ FILTER

SXBP-169+ FILTER

۶۵۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۱,۷۰۳,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-HFCN+KIT FILTER

۱,۴۴۴,۳۰۰ تومان
MRF174

MRF174

۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی