مخابراتی

SL521C

SL521C

۳۵,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۲۸۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۲۵۱,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۲۸۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۳,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۵۵,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۲۲,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۴۵,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۳۵,۰۰۰ تومان
MRF174

MRF174

۲۲,۰۰۰ تومان
ADCH-80

ADCH-80

۳,۰۰۰ تومان
74HC86D

74HC86D

۳۵۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی