مخابراتی

Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

۷۱۸,۲۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۵۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۴,۲۹۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۴,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۵۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۱,۱۲۰,۰۵۰ تومان
Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K5-LFCN+KIT FILTER

۹۴۹,۹۰۵ تومان
MRF174

MRF174

۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی