خازن.مقاومت.سلف

خازن 4700UF-35V

خازن 4700UF-35V

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خازن 4700UF-50V

خازن 4700UF-50V

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خازن 4700UF-16V

خازن 4700UF-16V

۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
خازن 4700UF-25V

خازن 4700UF-25V

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی