قطعات الکترونیکی

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۲,۹۶۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MB81C78A-35PF

MB81C78A-35PF

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۳,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADS820-U

ADS820-U

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
AT28C256-DIP

AT28C256-DIP

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
تاچ اسکرین مقاومتی 9.5 اینچ

تاچ اسکرین مقاومتی 9.5 اینچ

۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی