قطعات الکترونیکی

جعبه مدل 50016

جعبه مدل 50016

۵۰,۳۳۷ تومان
Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

Mini-Circuits K2-LFCN+KIT FILTER

۵۹۲,۲۰۰ تومان
BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۳,۵۳۶ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MB81C78A-35PF

MB81C78A-35PF

۹۵۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۳,۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۳,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADS820-U

ADS820-U

۱,۲۸۲,۳۲۴,۵۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی