فن/محافظ/هیت سینگ

فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

۶,۰۰۰ تومان
فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

۵,۰۰۰ تومان
فن 12*12 پلاستیکی 12 ولت

فن 12*12 پلاستیکی 12 ولت

۱۸,۰۰۰ تومان
فن 8*8 پلاستیکی 12 ولت

فن 8*8 پلاستیکی 12 ولت

۵,۰۰۰ تومان
فن 8*8 فلزی 220 ولت

فن 8*8 فلزی 220 ولت

۱۸,۰۰۰ تومان
فن 5*5 پلاستیکی 24 ولت

فن 5*5 پلاستیکی 24 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فن 4*4 پلاستیکی 24 ولت

فن 4*4 پلاستیکی 24 ولت

۵,۰۰۰ تومان
فن 5*5 پلاستیکی 12 ولت

فن 5*5 پلاستیکی 12 ولت

۵,۰۰۰ تومان
فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

فن 6*6 پلاستیکی 12 ولت

۴,۰۰۰ تومان
فن 6*6 پلاستیکی 24 ولت

فن 6*6 پلاستیکی 24 ولت

۸,۰۰۰ تومان
فن 12*12 فلزی 220 ولت

فن 12*12 فلزی 220 ولت

۲۵,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی