گاز

MG811

MG811

۱,۹۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۱,۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۷۳۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۵۰۶,۱۶۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۷۸۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۲,۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۹۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۱۲۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۸۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی