گاز

MG811

MG811

۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۱,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۷۶۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۱,۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی