گاز

MG811

MG811

۱,۵۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۱,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۵۸۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۳۹۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۱,۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۷۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی