گاز

MG811

MG811

۱,۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۱,۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۲۶۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۴۱۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۶۴۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۲,۰۱۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۷۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۷۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۱۰۵,۷۵۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی