گاز

MG811

MG811

۳,۳۹۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۲,۸۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۵۶۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۱,۲۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۸۷۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۱,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۴,۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۱,۶۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۲۲۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی