گاز

MG811

MG811

۱۱۵,۰۰۰ تومان
TGS2442

TGS2442

۹۵,۰۰۰ تومان
MQ136

MQ136

۱۹,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS822

سنسور گاز TGS822

۴۳,۰۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2610

سنسور گاز TGS2610

۲۹,۶۰۰ تومان
سنسور گاز TGS2611

سنسور گاز TGS2611

۴۶,۰۰۰ تومان
TGS4161

TGS4161

۱۴۳,۰۰۰ تومان
MQ3

MQ3

۵,۵۰۰ تومان
MQ131

MQ131

۵۵,۰۰۰ تومان
MQ8

MQ8

۷,۵۰۰ تومان
MQ2

MQ2

۵,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی