موقعیت یاب . شتاب . زاویه . چرخش

کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL202

ADXL202

۳۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
AS5045

AS5045

۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL345

ADXL345

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
L3G4200D

L3G4200D

۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL330K

ADXL330K

۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی