موقعیت یاب . شتاب . زاویه . چرخش

کلید جیوه ای

کلید جیوه ای

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL202

ADXL202

۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
AS5045

AS5045

۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL345

ADXL345

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
L3G4200D

L3G4200D

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ADXL330K

ADXL330K

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی