مغناطیس و الکترومغناطیس / رید رله

Quantity Sensors-TS0524ANT-46

Quantity Sensors-TS0524ANT-46

۲۰۰,۰۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0515ANT-46

Quantity Sensors-TS0515ANT-46

۲۲۰,۰۰۰ تومان
Magnetic Reed Sensor Magnet

Magnetic Reed Sensor Magnet

۵۰,۰۰۰ تومان
Omron-D2X-لیمیت سویچ

Omron-D2X-لیمیت سویچ

۴۶,۰۰۰ تومان
سنسور مگنت شیاری AL-30R

سنسور مگنت شیاری AL-30R

۲۰۶,۰۰۰ تومان
رید رله 2 سانتی NO

رید رله 2 سانتی NO

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 5 سانتی NO

رید رله 5 سانتی NO

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 1 سانتی NO

رید رله 1 سانتی NO

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
HMC-1052

HMC-1052

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی