مغناطیس و الکترومغناطیس / رید رله

سنسور مگنت شیاری AL-30R

سنسور مگنت شیاری AL-30R

۱۳۹,۰۵۰ تومان
رید رله 2 سانتی NO

رید رله 2 سانتی NO

۶۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 5 سانتی NO

رید رله 5 سانتی NO

۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 1 سانتی NO

رید رله 1 سانتی NO

۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
HMC-1052

HMC-1052

۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور مگنت با قلاف AL-09R

سنسور مگنت با قلاف AL-09R

۱۶۲,۰۰۰ تومان
KMZ52

KMZ52

۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UGN3144E

UGN3144E

۲۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
UGN3503

UGN3503

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی