مغناطیس و الکترومغناطیس / رید رله

Magnetic Field Sensor FMS 100

Magnetic Field Sensor FMS 100

۱,۱۵۴,۴۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0524ANT-46

Quantity Sensors-TS0524ANT-46

۲۶۰,۰۰۰ تومان
Quantity Sensors-TS0515ANT-46

Quantity Sensors-TS0515ANT-46

۲۸۶,۰۰۰ تومان
Magnetic Reed Sensor Magnet

Magnetic Reed Sensor Magnet

۶۵,۰۰۰ تومان
Omron-D2X-لیمیت سویچ

Omron-D2X-لیمیت سویچ

۵۹,۸۰۰ تومان
سنسور مگنت شیاری AL-30R

سنسور مگنت شیاری AL-30R

۲۶۷,۸۰۰ تومان
رید رله 2 سانتی NO

رید رله 2 سانتی NO

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 5 سانتی NO

رید رله 5 سانتی NO

۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 1 سانتی NO

رید رله 1 سانتی NO

۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی