مغناطیس و الکترومغناطیس / رید رله

سنسور مگنت شیاری AL-30R

سنسور مگنت شیاری AL-30R

۱۴۵,۲۳۰ تومان
رید رله 2 سانتی NO

رید رله 2 سانتی NO

۷۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 5 سانتی NO

رید رله 5 سانتی NO

۱۲۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
رید رله 1 سانتی NO

رید رله 1 سانتی NO

۳۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
HMC-1052

HMC-1052

۵۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور مگنت با قلاف AL-09R

سنسور مگنت با قلاف AL-09R

۱۶۹,۲۰۰ تومان
KMZ52

KMZ52

۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
UGN3144E

UGN3144E

۲۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
UGN3503

UGN3503

۱۶,۹۲۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی