فلوتر. سطح سنج . پمپ آب

ماژول سنسور سطح

ماژول سنسور سطح

۱,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
LS08

LS08

۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
سطح سنج – تک سطحی – شناوری

سطح سنج – تک سطحی – شناوری

۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح 3 سطحی کامل

سنسور سطح 3 سطحی کامل

۹۱۵,۰۹۰,۰۰۰ تومان
سنسور جریان آب شفاف

سنسور جریان آب شفاف

۴۹۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح رئوستایی

سنسور سطح رئوستایی

۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی