فلوتر. سطح سنج . پمپ آب

ماژول سنسور سطح

ماژول سنسور سطح

۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LS08

LS08

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سطح سنج – تک سطحی – شناوری

سطح سنج – تک سطحی – شناوری

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سطح سنج – تک سطحی بلند

سطح سنج – تک سطحی بلند

۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح 3 سطحی کامل

سنسور سطح 3 سطحی کامل

۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور جریان آب شفاف

سنسور جریان آب شفاف

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح رئوستایی

سنسور سطح رئوستایی

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول تشخیص سطح آب

ماژول تشخیص سطح آب

۳۹,۱۵۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی