فلوتر. سطح سنج . پمپ آب

ماژول سنسور سطح

ماژول سنسور سطح

۱,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
LS08

LS08

۴۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سطح سنج – تک سطحی – شناوری

سطح سنج – تک سطحی – شناوری

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح 3 سطحی کامل

سنسور سطح 3 سطحی کامل

۸۷۶,۱۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور جریان آب شفاف

سنسور جریان آب شفاف

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
سنسور سطح رئوستایی

سنسور سطح رئوستایی

۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی