روتاری انکودر

Sharp Distance Sensor (10-80cm) 2Y0A21

Sharp Distance Sensor (10-80cm) 2Y0A21

۸۲,۲۰۰ تومان
SHARP-2Y2A280-51

SHARP-2Y2A280-51

۶۰,۰۰۰ تومان
Xerox Sensor130k83320

Xerox Sensor130k83320

۴۰,۰۰۰ تومان
OMRON-EE-SX1012

OMRON-EE-SX1012

۲۰۰,۰۰۰ تومان
OMRON-EE-SX412

OMRON-EE-SX412

۱۲۰,۰۰۰ تومان
Photo Interrupter GP10-18

Photo Interrupter GP10-18

۶۲,۰۰۰ تومان
Photo Interrupter GP10-20

Photo Interrupter GP10-20

۶۰,۰۰۰ تومان
GP2A231LRSAF

GP2A231LRSAF

۷۰,۰۰۰ تومان
HS0038

HS0038

۷,۰۰۰ تومان
Photo Interrupter GP5-8

Photo Interrupter GP5-8

۱۰,۰۰۰ تومان
Omron-D2X-لیمیت سویچ

Omron-D2X-لیمیت سویچ

۴۶,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی