پولی تسمه.چرخ و زنجیر.هرزگرد

پولی تایمینگ GT2-20/5

پولی تایمینگ GT2-20/5

۸,۰۰۰ تومان
پولی تایمینگ GT2-20/8

پولی تایمینگ GT2-20/8

۹,۰۰۰ تومان
پولی تایمینگ 18XL037

پولی تایمینگ 18XL037

۱۷,۰۰۰ تومان
پولی تایمینگ 24XL037

پولی تایمینگ 24XL037

۲۰,۰۰۰ تومان
تسمه تایم 276XL10

تسمه تایم 276XL10

۱۰,۰۰۰ تومان
چرخ زنجیر 25*19

چرخ زنجیر 25*19

۲۸,۰۰۰ تومان
پولی تایمینگ 16XL37

پولی تایمینگ 16XL37

۱۷,۰۰۰ تومان
کوپلینگ 8 به 3

کوپلینگ 8 به 3

۵,۰۰۰ تومان
کوپلینگ 8 به 5

کوپلینگ 8 به 5

۵,۰۰۰ تومان
زنجیر شماره 25

زنجیر شماره 25

۱۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی