اسپیسر

اسپیسر استیل  32 میلی متر FF

اسپیسر استیل 32 میلی متر FF

۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  60 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 60 میلی متر FM

۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  50 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 50 میلی متر FM

۳۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  40 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 40 میلی متر FM

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  20 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 20 میلی متر FM

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  15 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 15 میلی متر FM

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  10 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 10 میلی متر FM

۲۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
اسپیسر فلزی  5 میلی متر FM

اسپیسر فلزی 5 میلی متر FM

۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی