اتوماسیون صنعتی

PS117ED1

PS117ED1

۵۹,۸۰۰ تومان
SHARP-2Y2180F

SHARP-2Y2180F

۶۵,۰۰۰ تومان
EY3A-3051

EY3A-3051

۲۳۴,۰۰۰ تومان
سنسور مادون قرمز EY3A-1051

سنسور مادون قرمز EY3A-1051

۱۵۰,۸۰۰ تومان
SSR – 25A

SSR – 25A

۲۲۸,۸۰۰ تومان
SSR – 40A

SSR – 40A

۳۹۷,۸۰۰ تومان
SSR 70A-LS4870DZ

SSR 70A-LS4870DZ

۵۰۷,۰۰۰ تومان
SSR – 50A

SSR – 50A

۳۹۷,۸۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی