قلع.روغن لحیم

شمش قلع 421 گرم

شمش قلع 421 گرم

۱,۸۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
شمش قلع 500 گرمی

شمش قلع 500 گرمی

۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

۴۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی