قلع.روغن لحیم

روغن لحیم ایرانی بزرگ

روغن لحیم ایرانی بزرگ

۱۰,۴۳۴ تومان
شمش قلع 421 گرم

شمش قلع 421 گرم

۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

۴۹,۳۵۰ تومان
قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

۴۲,۳۰۰ تومان
قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

۱۹,۳۱۷ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

۶۲,۶۰۴ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

۸۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی