قلع.روغن لحیم

روغن لحیم ایرانی بزرگ

روغن لحیم ایرانی بزرگ

۱۴,۸۰۰ تومان
شمش قلع 421 گرم

شمش قلع 421 گرم

۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

۷۰,۰۰۰ تومان
قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

۲۷,۴۰۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

۸۸,۸۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی