قلع.روغن لحیم

روغن لحیم ایرانی بزرگ

روغن لحیم ایرانی بزرگ

۱۱,۴۷۰ تومان
شمش قلع 421 گرم

شمش قلع 421 گرم

۰ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

قلع 100 گرمی 0/8 کسرا

۵۴,۲۵۰ تومان
قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

قلع 50 گرمی 0/8 کسرا

۴۶,۵۰۰ تومان
قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

قلع 250 گرمی 0/8 آساهی

۲۱,۲۳۵ تومان
قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

قلع 100 گرمی 0/8 آساهی

۶۸,۸۲۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 20 گرم

۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

روغن لحیم مدل آلمانی 50 گرم

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی