برد سوراخدار

برد سوراخدار 5/7

برد سوراخدار 5/7

۱۰,۳۲۵ تومان
برد سوراخدار 7/10

برد سوراخدار 7/10

۱۶,۸۱۵ تومان
برد سوراخدار 9/15

برد سوراخدار 9/15

۲۶,۵۵۰ تومان
برد سوراخدار 15/7

برد سوراخدار 15/7

۲۳,۰۱۰ تومان
برد سوراخدار 10/25

برد سوراخدار 10/25

۵۰,۴۴۵ تومان
برد سوراخدار 20/9

برد سوراخدار 20/9

۳۷,۷۶۰ تومان
برد سوراخدار 13/25

برد سوراخدار 13/25

۶۱,۹۵۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی