برد سوراخدار

برد سوراخدار 5/7

برد سوراخدار 5/7

۵,۴۲۵ تومان
برد سوراخدار 7/10

برد سوراخدار 7/10

۸,۸۳۵ تومان
برد سوراخدار 9/15

برد سوراخدار 9/15

۱۳,۹۵۰ تومان
برد سوراخدار 15/7

برد سوراخدار 15/7

۱۲,۰۹۰ تومان
برد سوراخدار 10/25

برد سوراخدار 10/25

۲۶,۵۰۵ تومان
برد سوراخدار 20/9

برد سوراخدار 20/9

۱۹,۸۴۰ تومان
برد سوراخدار 13/25

برد سوراخدار 13/25

۳۲,۵۵۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی