برد سوراخدار

برد سوراخدار 5/7

برد سوراخدار 5/7

۷,۰۰۰ تومان
برد سوراخدار 7/10

برد سوراخدار 7/10

۱۱,۴۰۰ تومان
برد سوراخدار 9/15

برد سوراخدار 9/15

۱۸,۰۰۰ تومان
برد سوراخدار 15/7

برد سوراخدار 15/7

۱۵,۶۰۰ تومان
برد سوراخدار 10/25

برد سوراخدار 10/25

۳۴,۲۰۰ تومان
برد سوراخدار 20/9

برد سوراخدار 20/9

۲۵,۶۰۰ تومان
برد سوراخدار 13/25

برد سوراخدار 13/25

۴۲,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی