ابزار آلات الکترونیکی

منگنه کوب STAPLE GUN

منگنه کوب STAPLE GUN

۱۷۳,۱۶۰ تومان
ذره بین دار جیبی 10X

ذره بین دار جیبی 10X

۴۶,۸۰۰ تومان
برد سوراخدار 5/7

برد سوراخدار 5/7

۹,۱۰۰ تومان
برد سوراخدار 7/10

برد سوراخدار 7/10

۱۴,۸۲۰ تومان
برد سوراخدار 9/15

برد سوراخدار 9/15

۲۳,۴۰۰ تومان
برد سوراخدار 15/7

برد سوراخدار 15/7

۲۰,۲۸۰ تومان
برد سوراخدار 10/25

برد سوراخدار 10/25

۴۴,۴۶۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی