ابزار آلات الکترونیکی

منگنه کوب STAPLE GUN

منگنه کوب STAPLE GUN

۱۷۹,۸۲۰ تومان
ذره بین دار جیبی 10X

ذره بین دار جیبی 10X

۴۸,۶۰۰ تومان
برد سوراخدار 5/7

برد سوراخدار 5/7

۹,۴۵۰ تومان
برد سوراخدار 7/10

برد سوراخدار 7/10

۱۵,۳۹۰ تومان
برد سوراخدار 9/15

برد سوراخدار 9/15

۲۴,۳۰۰ تومان
برد سوراخدار 15/7

برد سوراخدار 15/7

۲۱,۰۶۰ تومان
برد سوراخدار 10/25

برد سوراخدار 10/25

۴۶,۱۷۰ تومان
برد سوراخدار 20/9

برد سوراخدار 20/9

۳۴,۵۶۰ تومان
برد سوراخدار 13/25

برد سوراخدار 13/25

۵۶,۷۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی