فـــــروشـگاه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۴۷۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
MB81C78A-35PF

MB81C78A-35PF

۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۳,۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی