فـــــروشـگاه

BNC-LR

BNC-LR

۳,۰۰۰ تومان
AD606JN

AD606JN

۲۱۵,۰۰۰ تومان
AD835AN

AD835AN

۳۰,۰۰۰ تومان
AD5204

AD5204

۴۵,۰۰۰ تومان
AD744JN

AD744JN

۲۴,۰۰۰ تومان
AD847JN

AD847JN

۹,۰۰۰ تومان
AD797AN

AD797AN

۲۲,۰۰۰ تومان
AD736JN

AD736JN

۵۳,۰۰۰ تومان
AD712JN

AD712JN

۱۲,۰۰۰ تومان
AD603AQ

AD603AQ

۳۰,۰۰۰ تومان
AD650JN

AD650JN

۴۰,۰۰۰ تومان
ADPQ-2

ADPQ-2

۳,۰۰۰ تومان
STAC2942B

STAC2942B

۵۵,۰۰۰ تومان
FR100-400-0.8-602-D-M

FR100-400-0.8-602-D-M

۲۲,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی

مهندسین عزیز توجه کنید بعضی اقلام 15 الی 43 درصد افزایش داشتن.بعد از خرید تماس بگیرید و سپد خرید خود را بروز کنید رد کردن