فـــــروشـگاه

BFG591-SMD

BFG591-SMD

۱۳,۰۰۰ تومان
BFG198-SMD

BFG198-SMD

۱۹,۰۰۰ تومان
SL521C

SL521C

۳۵,۰۰۰ تومان
LMX2306-SMD

LMX2306-SMD

۲۸۰,۰۰۰ تومان
MB81C78A-35PF

MB81C78A-35PF

۶۸,۰۰۰ تومان
RPD-1

RPD-1

۲۵۱,۰۰۰ تومان
SXBP-162+ FILTER

SXBP-162+ FILTER

۲۸۰,۰۰۰ تومان
ADS820-U

ADS820-U

۴۸,۰۰۰ تومان
ICM7216DIPI

ICM7216DIPI

۲۵,۰۰۰ تومان
AT28C256-DIP

AT28C256-DIP

۱۸,۰۰۰ تومان
MAX660ESA

MAX660ESA

۲۵,۰۰۰ تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی