1

موضوع: تست قطعات الکترونیکی

تست SCR ( تریستور)
SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است .
دارای سه پایه به نام های Gate که با G نیز نشان داده می شود و Anode که مانند دیود با A نشان داده میشود و نیز دارای Katode که با K نشان داده می شود
این دیود ها مصارف زیادی در صنعت دارند برای مثال در یکسو سازی برق صنعتی که الزاماً نیاز به کنترل جریان ویا قطع وصل داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد .
مثلاً در ترانس های جوشکاری DC برای یکسوسازی با کنترل جریان ویا در تلویزیونها به منزله یک سویچ DC قابل کنترل کاربرد دارند .
تشخیص پایه های آن : G به کاتد در گرایش مستقیم راه می دهد . ودر گرایش معکوس راه نمی دهد و در حالت معمولی آند به کاتد راه نمی دهد . از همین روش برای تشخیص پایه های آن می توان استنفاده کرد .
یعنی دنبال پایه ای می گردیم که مانند یک دیود در حالت گرایش مستقیم عمل کند . در این حالت ترمینال قرمز مولتی متر کاتد و ترمینال مشکی G را نشان می دهد . و لابد پایه باقیمانده آند است .


تست ترایاک
ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشد که در ساخت مدارات الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانند یک SCR دارای سه پایه می باشد پایه های آن را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که با G و MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشان می دهند و فرق عمل کرد آن با تریستور این است که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواند از هر دو جهت جریان را از خود عبور دهد و در واقع یک کلید AC می باشد .
یعنی مانند یک کلید AC قابل کنترل می توان آن را در مدارات الکترونیک به کار برد . وتحت هر زاویه ای می توان با کنترل کیت فاز برق شهر را کنترل نمود .
از این قطعه در مداراتی مانند دیمر در جاروبرقی جهت کنترل دور موتور و و در ........... استفاده می شود .
روش تست ترایاک : ابتدا تعیین پایه های آن را به وسیله مولتی متر هیوکی 3007 توضیح می دهم . پایه G نسبت به پایه A1 در هردو جهت راه می دهد ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتی مشخص می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم که با تحریک آن در دوجهت دو پایه ی دیگر به هم راه دهد . آن پایه G است . در این روش توجه داشته باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایه تست شونده قطع نشود و فقط یک لحظه بدون آنکه ترمینالها قطع شود عمل تحریک توسط یکی از ترمینالها انجام شود .


تست دیاک
دیاک ترکیبی است که از چندین لایه ی نیمه هادی n و p ساخته شده است و دارای دو پایه که می توان آنرا A1 و A2 نامید . هردو پایه A1 و A2 قرینه هم می باشند .
در مدارات تا ولتاژ اعمالی به دوسر این قطعه به ولتاژ شکست آن نرسد دیاک هدایت نمی کند و مقاومت بینهایتی را از خود نشان می دهد . بنا براین به وسیله ی اهم متر تست دیاک را نمی توان انجام داد زیرا از دو طرف مقدار مقاومت بی نهایت را نشان می دهد .
کاربرد این قطعه در جریان متناوب بیشتر است زیرا در هردو جهت نیم سیکل منفی و مثبت را برش داده مانند دو زنر که آنها را باهم سری کرده باشیم دامنه ولتاژ را برش می دهد .
ولتاژ آتش دیاک از 20 الی 50 ولت بسته به ساخت آن متفاوت است . که گاهی روی این قطعه ولتاژ هدایت آن را می نویسند .
بنا براین برای تست این قطعه بهترین کار ساخت مدار شکل زیر می باشد در این حالت ولتاژ دوسر دیاک به وسیله مولتی متر و در حالت AC قابل اندازه گیری می باشد . برای در ک بهتر تست این قطعه به شکل زیر توجه فرمائید .همچنانکه ملاحظه می کنید ولتاژ 220 ولت برق شهر توسط دو مقاومت 10K اهم که بهتر است یک وات باشد به 110 ولت تقسیم می شود و سپس توسط یک مقاومت 10K اهم دیگر به دیاک اعمال شده است چون دیاک از نوع 50 ولت می باشد ولتاژ اعمالی به دوسرش را به 50 ولت تقلیل داده است این آزمایش توسط یک دیاک موجود درآزمایشگاه ، خودم تست کرده ام . این آزمایش را بهتر است با برق ایزوله انجام دهید .


تعين پايه UJT توسط مولتي متر ديجيتالي :
مولتي متر را در رنج تست ديود قرار داده به وسيله ترمينالهاي آن دنبال پايه اي باشيد كه از يك جهت به دو پايه ديگر راه بدهد و از جهت ديگر راه ندهد پايه مذكور E است و عدد قرائت شده B2 كمتر از B1 مي باشد .


طریقه ی تست سون سگمنت:

دو نوع سگمنت وجود دارد یک آند مشترک و دیگری کاتد مشترک.
سون سگمت ها از 8 دیود نوری تشکیل شده شده اند که یک سر دیود ها به هم وصل شده اند و به عنوان سر مشترک استفاده می شوند
سون سگمنت آند مشترک تمام سر های مثبت دیود به هم وصل شده اند و وسون سگمت کاتد سرهای منفی دیود ها به هم وصل شده اند.
واسه پیدا کردن سر مشترک باید یک سر مولتی متر رو روی یک پایه قرار دهید و سر دیگه مولتی متر رو روی پایه های دیگه جابجا کنی اگه به همه ی پایه ها راه داد ون سر مشترک و تمام دیود های سون سگمنت سالم هستند ولی اگه به یک از دیود ها راه نداد اون دیود سوخته است حالا بری پیدا کردن نوع سون سگمنت اگه پایه ی com مولتی متر به سر مشترک سون وصل شده بود اون کاتد مشترک در غیر این صورت آند مشترک.

نکته:
شما برای تست سون سگمنت باید مولتی متر را روی حالت تست دیود قرار دهید