داری فاکتور رسمی جهت ارگان ها فروش و طراحی انواع سنسور

داری فاکتور رسمی جهت ارگان ها

صنایع نفت . صنایع فولاد . صنایع بافت . صنایع شیمیایی

فروش و طراحی انواع سنسور

فشار . دما . رطوبت . وزن . لرزش و ...

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

۱۶۰,۰۰۰ هزار تومان ۱۵۵,۰۰۰ هزار تومان
دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

۹۲,۰۰۰ هزار تومان ۹۰,۰۰۰ هزار تومان
ترازو 500 گرمي مينياتور

ترازو 500 گرمي مينياتور

۳۵,۷۰۰ هزار تومان ۳۳,۰۰۰ هزار تومان
لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

۶۵,۰۰۰ هزار تومان ۶۲,۰۰۰ هزار تومان
دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

۹۲,۰۰۰ هزار تومان ۹۰,۰۰۰ هزار تومان
حراج
سیستم صنعتی کنترل پیامکی

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

۱۶۰,۰۰۰ هزار تومان ۱۵۵,۰۰۰ هزار تومان
حراج
ترازو 500 گرمي مينياتور

ترازو 500 گرمي مينياتور

۳۵,۷۰۰ هزار تومان ۳۳,۰۰۰ هزار تومان
حراج
لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

۶۵,۰۰۰ هزار تومان ۶۲,۰۰۰ هزار تومان
حراج
دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

دماسنج لیزری ( غیر تماسی )

۹۲,۰۰۰ هزار تومان ۹۰,۰۰۰ هزار تومان
حراج
سیستم صنعتی کنترل پیامکی

سیستم صنعتی کنترل پیامکی

۱۶۰,۰۰۰ هزار تومان ۱۵۵,۰۰۰ هزار تومان
حراج
ترازو 500 گرمي مينياتور

ترازو 500 گرمي مينياتور

۳۵,۷۰۰ هزار تومان ۳۳,۰۰۰ هزار تومان
حراج
لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

لیزر شو کوچک 500 میلی وات 2 رنگ

۶۵,۰۰۰ هزار تومان ۶۲,۰۰۰ هزار تومان
حراج
DVP04TC-S

DVP04TC-S

۳۷۲,۰۰۰ هزار تومان
DVP-14SS211R Programmable Logic Controller

DVP-14SS211R Programmable Logic Controller

۲۲۱,۰۰۰ هزار تومان
طراحی سخت افزار الکترونیکی و همراه با نرم افزار های اینترفیس . طراحی در زمینه پروژه های ابزاردقیق و ساخت کلیه دستگا های صنعتی